Usługi celne

Usługi celne w ramach jednej firmy

W tym szczególnie wymagającym obszarze logistyki oferujemy pełną realizację zlecenia. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w imporcie i eksporcie towarów z/do krajów trzecich i zawsze zapewniają wsparcie.

Usługi celne:

– deklaracje wywozowe

– sporządzanie Carnet

– zaświadczenia dotyczące transportu towarów

– dokumentacja wysyłki

– importowa odprawa celna pod kątem towarów z krajów trzecich (ATLAS)

– reprezentacja fiskalna

– własny magazyn celny i depozytowy

– kontakt 24/7

– doradztwo w zakresie cła odnośnie istotnych kwestii

Państwo dbają o klientów a my o Państwa transport