Logistyka projektowa i kontraktowa

Państwa przewaga nad konkurencją

W ramach logistyki projektowej i kontraktowej oferujemy całe spektrum usług związanych z transportem na terenie całej Europy poprzez ekspresowe usługi logistyczne aż po magazynowanie towarów. Możecie Państwo czerpać korzyści z naszej strukturalnej elastyczności. Ponadto każda dostawa posiada wysoką ochronę ubezpieczeniową.

Bezpieczeństwo cenowe przez cały czas trwania umowy

Kontraktowanie ilości, bezpośrednia realizacja z odbiorcą lub wysyłka na miejscu u Państwa to elementy składowe naszej koncepcji projektowej. Gwarantujemy Państwu bezpieczeństwo cenowe przez cały okres trwania umowy! Jeśli nie posiadasz do takich celów żadnych zasobów ludzkich, nasi specjaliści ds. spedycji zajmą się również załadunkiem i sporządzeniem dokumentów na terenie zakładu.

Partnerskie koncepcje na potrzeby długofalowej współpracy

Logistyka kontraktowa pozwala zdecydowanie poprawić pozycję konkurencyjną. Ogromne rozmiary działalności w ramach logistyki kontraktowej wymagają indywidualnego projektu. Dlatego też nasz ekspert ds. logistyki analizuje i doradza w zakresie wszystkich wzajemnych powiązań i tworzy opłacalną koncepcję całościową. Jako dostawca logistyki kontraktowej, jesteśmy łącznikiem i optymalizujemy punkty styczne, aby Państwa odciążyć, zapewniając też korzyści ekonomiczne. Logistyka kontraktowa, przy rocznym tempie wzrostu do 20%, ma obecnie największy potencjał wzrostu wśród wszystkich sektorów usług logistycznych i stanowi realną alternatywę dla tradycyjnej logistyki TUL (transport, przeładunek, magazynowanie). Zapytaj nas o nasze doświadczenie, chętnie zaprezentujemy Państwu projekty referencyjne!