Warehousing

Efektywna logistyka na życzenie Proszę uniknąć zbędnych zasobów dzięki logistyce magazynowania MP. Nasza działalność polega na magazynowaniu wraz ze wszystkimi związanymi z nim usługami jak przeładunek, ładowanie i przenoszenie towarów, konfekcjonowanie, komisjonowanie, logistyczne przetwarzanie informacji jak i całościowe rozwiązania supply-chain. Usługi te czynią logistykę efektywną. Z naszego know-how, naszego doświadczenia oraz masie towarów wynikają korzyści ekonomiczne dla Państwa poprzez przeniesienie postępów pracy. Oszczędzajcie czas i koszta!

Logistyka full service Pozwólcie nam odebrać Twój towar, załadować go, w razie potrzeby przepakować i dostarczyć w wybranej ilości dokładnie na czas (just in time). Zajmiemy się dla Państwa kompletną realizacją oraz na życzenie komunikacją z odbiorcą! W taki sposób będzie możliwe, zakupić dokładnie taką ilość, jakiej Państwo potrzebują – bez tworzenia w tym celu własnych struktur w firmie.

Magazynowanie z ochroną przed kradzieżą i mrozem Łączymy usługi magazynowania z łańcuchem logistycznym w celu dystrybucji i realizacji przy pomocy różnych procesów komisjonowania i strategii magazynowania jak FIFO, LIFO LUB MHD. Nasi przeszkoleni logistycy w zakresie magazynowania mają także odpowiednie wykształcenie, które umożliwia im właściwe pakowanie towarów i na nowo ich foliowanie w trakcie dzielenia załadunku. Wydanie ma miejsce w naszym własnym parku samochodowym na życzenie. Dla naszej powierzchni o wielkości 1,350 m2 zainwestowaliśmy w nową, nowoczesną halę. Nasz magazyn jest ogrzewany i zabezpieczony alarmem, dysponuje czujnikami ruchu, kontaktami magnetycznymi i ryglowymi. Jest zatem odpowiedni dla towarów nieodpornych na mróz i zagrożonych kradzieżą. Pomieszczenia są oczywiście czyste i bardzo zadbane.